Nhà trường trường có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên biên chế là 32 cô, nhân viên hợp đồng thời vụ là 6. Trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên tương đối đồng đều và tiếp tục được nâng cao: 100% đạt chuẩn, 75,6% trên chuẩn. Cán bộ giáo viên khỏe có năng lực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, yêu nghề luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số học sinh trong toàn trường là 552 cháu được phân chia theo đúng độ tuổi ở 22 nhóm lớp gồm 14 lớp mẫu giáo và 8 nhóm trẻ. Trường có tổ chức Chi bộ Đảng gồm 15 đảng viên, liên tục 5 năm liền đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, hội phụ huynh học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trường Mầm non Thắng Lợi đã quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá đối với học sinh. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoài trời, lao động tự phục vụ, các phong trào văn nghệ... nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, đa số giáo viên đã thực hiện soạn giáo án trên máy và biết soạn giảng bằng giáo án điện tử.