Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm non Thắng Lợi được thành lập từ năm 1965, năm 1994 trường lớn hơn do sát nhập từ trường Mẫu giáo và Nhà trẻ xã Thắng Lợi. Sau 56 năm xây dựng và phát triển hiện nay nhà trường có tổng diện tích là 6416m2 gồm có 2 điểm trường, có 22 nhóm lớp với 552 học sinh. Hầu hết giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND huyện, Phòng GD&ĐT và Đảng uỷ, HĐND-UBND xã, giáo viên và học sinh của nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường đã không ngừng được nâng lên tạo niềm tin cho nhân dân trên địa bàn toàn xã.